Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Отделение Уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия

Отделение Уши Нос Гърло, Отделения | Коментарите са изключени
Отделение Уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия


Отделение Уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия

В отделението се приемат пациенти за оперативно лечение на оториноларингологичните заболявания: ринохирургия, отохирургия, фонохирургия, пластично-възстановителна хирургия на вродени и придобити дефекти, ендоскопска хирургия на носа, ушите, гърлото, ларинкс и трахея, фониатрия.
Отделението разполага с операционна, оборудвана с апаратура и инструментариум за извършване на хирургично лечение с местна и обща анестезия. Работи по 14 клинични пътеки по договор с НЗОК.

Дейности:

  • Оперативно лечение на слюнчени жлези
  • Аурикулопластика
  • Ринопластика
  • Оперативно лечение на шийни кисти

Отделението е акредитирано през 2013г. от МЗ с отлична оценка (максималната) за срок от пет години.

Началник отделение:
Д–р Мария Ненкова-Жекова

Екип:
доц. д-р Христо Златанов (външен консултант)
д–р Силвия Кърчева
м.с. Стойка Стойнева