Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Спешен хирургичен кабинет

Кабинети, Спешен хирургичен кабинет | Коментарите са изключени

Спешен хирургичен кабинет

Екип:

  • д-р Асен Хараланов – Хирургия
  • акад. д-р Петър Червеняков - Хирургия, Гръдна хирургия
  • д-р Евтимия Средкова - Хирургия, Онкология
  • д-р Деян Иванов – Хирургия
  • д-р Иво Бобев – Хирургия
  • д-р Борис Дончев – Хирургия
  • д-р Светослав Хараланов – Хирургия
Медицински услуги и цени
1 Преглед при хабилитирано лице 50.00
2 Преглед при специалист 30.00
3 Мамологичен преглед 30.00
4 Мамологичен преглед с ехографска диагностика 50.00
5 * *
6 Обработка на рана без сутура 25.00
7 Вторична обработка на рана 15.00
8 Малки рани -първична обработка и сутура до 5 лигатури 35.00
9 Сваляне на конци и превръзка 20.00
10 Отстраняване на чужди тела 40.00
11 Инцизия 30.00
12 Инцизия с дренаж и допълнителна обработка 40.00
13 Диагностична биопсия с хистологичен резултат 50.00
14 Ексцизия на мекотъканни образувания 120.00
15 Отстраняване на кърлеж-неоперативно 20.00
16 Отстраняване на кърлеж-оперативно 30.00
17 Пункция на киста, хематом 25.00
18 Спиртен компрес с медикамент 20.00
19 Частично отстраняване на болен нокът 30.00
20 Екстирпация на нокът 50.00
21 Противоболкова блокада с лидокаин за една ампула 15.00
22 Мускулна инжекция 10.00
23 Подкожна инжекция 10.00
24 Венозна инжекция 15.00
25 Поставяне на система 20.00
26 Взимане на уретрален секрет 15.00