Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Клинична лаборатория

Кабинети, Клинична лаборатория | Коментарите са изключени
 • д-р Калин Хинов
 • Клинична лаборатория

  Медицински услуги и цени
  ХЕМАТОЛОГИЯ
  1 ПКК-Hb, HTC, RBC, MCV, MCH, MCHC WBC, Pl 6.50
  2 ПКК + 5 Диф. броене 10.50
  3 ПКК + 5 Диф. броене + Re 13.50
  4 Натривка от периферна кръв: диф. броене и морфология 4.50
  5 Тромбиново време 8.00
  6 Протромбиново време / INR 4.00
  7 АРТТ 4.00
  8 Време на кървене или съсирване 2.00
  9 Фибриноген 8.00
  10 D-dimer 14.00
  11 Protein C 24.00
  12 Protein S 24.00
  13 СУЕ 1.50
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
  1 Урина – общо химично изследване 4.00
  2 Урина – седимент 2.00
  БИОХИМИЯ
  1 Глюкоза, серум/урина 3.00
  2 Холестерол, общ 3.00
  3 Холестерол, HDL/LDL 5.00
  4 Липиден профил 12.00
  5 Триглицериди 3.00
  6 Урея (BUN), серум/урина 3.00
  7 Креатинин, серум/урина (24ч.) 3.00/5.00
  8 Пикочна киселина, серум/урина 3.00
  9 Билирубин общ/директен/индиректен 3.00
  10 Общ белтък 3.00
  11 Албумин 3.00
  12 Креатинов клирънс 12.00
  13 Креатинфосфокиназа (СРК) 3.00
  14 GPT/ALAT/ALT 3.00
  15 GOT/ASAT/AST 3.00
  16 GGTP 5.00
  17 АФ /алкална фосфатаза/ 5.00
  18 CPK-MB 7.00
  19 LDH/лактат дехидрогеназа/ 3.00
  20 Амилаза, серум/урина 3.00
  21 Холинестераза 10.00
  22 Липаза 5.00
  23 Калий, серум/урина 5.00
  24 Натрий, серум/урина 5.00
  25 Cl, серум/урина 5.00
  26 Йонизиран калций 5.00
  27 Калций, серум/урина 5.00
  28 Магнезий, серум/урина 5.00
  29 Фосфати, серум/урина 5.00
  30 Желязо 5.00
  31 ТЖСК 6.00
  ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, МАРКЕРИ
  1 TSH 14.00
  2 FТ4 (Thyroxin free) 14.00
  3 FТ3 (Trijodthyronin free) 14.00
  4 ТАТ (Тиреоглобулинови антитела) 16.00
  5 МАТ (Микрозомални антитела) 16.00
  6 Anti mulerian hormon 82.00
  7 Лутропин (LH) 16.00
  8 Фолитропин (FSH) 16.00
  9 Пролактин 16.00
  10 Естрадиол 16.00
  11 Прогестерон 16.00
  12 Тестостерон 16.00
  13 Инхибин B 82.00
  14 Андростендион 22.00
  15 DHEA-S 14.00
  16 17-Кетостероиди 19.00
  17 17-OH-Прогестерон 16.00
  18 ACTH 18.00
  19 Cortisol 18.00
  20 Cortisol (слюнка) 16.00
  21 IGF 1 /somatomedin C/ 22.00
  22 Човешки растежен хормон (hGH) 16.00
  23 Инсулин 16.00
  24 C-peptide 31.00
  25 Инсулинова резистентност (НОМА) 25.00
  26 Паратхормон (РТН) 15.00
  27 Остеокалцин-костен маркер 50.00
  28 Beta crosslaps 18.00
  29 HCG total (HCG+beta) 16.00
  30 Free Beta-HCG 24.00
  31 Витамин В12 16.00
  32 Фолиева киселина 16.00
  33 RF ревматоиден фактор 6.00
  ТУМОРНИ МАРКЕРИ
  1 Ca 15-3 – гърда 18.00
  2 Ca 19-9 – колон, ректум, панкреас 18.00
  3 Ca 72-4 – стомах, панкреас 20.00
  4 Ca 125 – яйчник 18.00
  5 AFP /алфа фето протеин/ 16.00
  6 PSA, общ 15.00
  7 PSA, свободен 15.00
  8 Beta 2-микроглобулин, серум 25.00
  9 CEA /карциноемрионален антиген/ 18.00
  10 CYFRA 21-1 – недребнокл. рак на б. Дроб 18.00
  11 NSE – неврон-специфична енолаза 18.00
  12 TG /тиреоглобулин/ 16.00
  13 Calcitonin 24.00
  ВИРУСНИ МАРКЕРИ
  1 Anti-HAV (-lgM) 20.00
  2 Ag HBs, screening/количествен 15.00/45.00
  3 Anti HBc (-lgM) 18.00
  4 Ag HBe 18.00
  5 Anti HBe 18.00
  6 Ag HDV 25.00
  7 Anti HDV 25.00
  8 Anti-HIV 1+2 20.00
  ИНФЕКЦИИ, СЕРОЛОГИЯ
  1 Антистрептолизин О (ASLO) 7.00
  2 V.D.R.L. 5.00
  3 Syphilis, количествен тест 8.00
  4 Citomegalovirus: lgG/lgM 19.00
  5 Herpes Virus 1/2: lgG/lgM 21.00
  6 Herpes Simplex Virus (HSV) 1/2: lgG/lgM, серум 21.00
  7 Mycoplasma pneumoniae: lgM 15.00
  8 Rubella Virus: lgG/lgM 17.00
  9 Trichinella spiralis: lgG 21.00
  10 Chlamydia trachomatis: lgM/lgG 20.00
  11 Chlamydia pneumoniae: lgG/lgM 25.00
  12 Epstein-Barr Virus (EBV) VCA: lgG/lgM 19.00
  13 Echinococcus: lgG 16.00
  14 Helicobacter pylori: lgG 16.00
  15 Helicobacter pylori Ag, фецес 12.00
  16 Toxoplasma gondii: lgG/lgM 19.00
  17 Toxoplasma gondii: Aviditate lgG 54.00
  18 Инфекциозна мононуклеоза 10.00
  СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ, СЕРУМ, УРИНА, ЛИКВОР
  1 Алфа 1 антитрипсин – ААТ 10.00
  2 Алфа 2 макроглобулин 24.00
  3 Аполипопротеин А1 21.00
  4 Аполипопротеин В 7.00
  5 Хаптоглобин 15.00
  6 C3 Комплемент 20.00
  7 C4 Комплемент 20.00
  8 CRP (C-реактивен протеин) 6.00
  9 Церулоплазмин 14.00
  10 Трансферин 9.00
  11 Коеф. на насищане на трансферина 12.00
  12 lgG 10.00
  13 lgA 10.00
  14 lgM 10.00
  15 lgD 37.00
  16 lgE 14.00
  ВИТАМИНИ
  1 Витамин А 66.00
  2 Витамин В1 62.00
  3 Витамин В2 66.00
  4 Витамин С 50.00
  ТОКСИКОЛОГИЯ, МЕТАЛИ
  1 Алуминий, кръв 58.00
  2 Мед, плазма/урина 58.00/19.00
  3 Олово, кръв/урина 21.00
  4 Цинк, плазма/урина 20.00/17.00
  5 Живак, кръв/урина 29.00/43.00
  ПАТОМОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА
  1 Течна цитология по Babes-Papanicolaou + нативен препарат 37.00
  2 Човешки папилома вирус 91.00
  Имунохематология
  1 Изследване на кръвна група и Rh фактор 15.00
  2 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs 40.00
  3 Изследване на автоеритроантитела чрез дир. Coombs 35.00
  4 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест – реагенти 38.00
  5 Определяне на имуноглобулиновата характериктика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs ) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест – реагенти с анти – IgG и анти – комплементарен (С) 18.00
  6 Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 33.00
  7 Определяне титъра на имунните анти – А и анти – В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2 -меркаптоетанол чрез аглутинационен или ензимен метод 25.00

  МБАЛ “СЕРДИКА” работи в партньорство с лаборатория “Синево”. Посочените цени са за пациенти, които не са хоспитализирани по клинична пътека / нямат направление за лабораторно изследване. За допълнителни въпроси и запитване за услуги, които не фигурират в горепосочения ценоразпис, моля обадете се на тел. 02 488 99 36 / 0882 157 336 / 0886 947 477.