Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Клинична лаборатория

Кабинети, Клинична лаборатория | Коментарите са изключени

Клинична лаборатория

Медицински услуги и цени
ХЕМАТОЛОГИЯ
1 ПКК-Hb, HTC, RBC, MCV, MCH, MCHC WBC, Pl 6.50
2 ПКК + 5 Диф. броене 10.50
3 ПКК + 5 Диф. броене + Re 13.50
4 Натривка от периферна кръв: диф. броене и морфология 4.50
5 Тромбиново време 8.00
6 Протромбиново време / INR 4.00
7 АРТТ 4.00
8 Време на кървене или съсирване 2.00
9 Фибриноген 8.00
10 D-dimer 14.00
11 Protein C 24.00
12 Protein S 24.00
13 СУЕ 1.50
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
1 Урина – общо химично изследване 4.00
2 Урина – седимент 2.00
БИОХИМИЯ
1 Глюкоза, серум/урина 3.00
2 Холестерол, общ 3.00
3 Холестерол, HDL/LDL 5.00
4 Липиден профил 12.00
5 Триглицериди 3.00
6 Урея (BUN), серум/урина 3.00
7 Креатинин, серум/урина (24ч.) 3.00/5.00
8 Пикочна киселина, серум/урина 3.00
9 Билирубин общ/директен/индиректен 3.00
10 Общ белтък 3.00
11 Албумин 3.00
12 Креатинов клирънс 12.00
13 Креатинфосфокиназа (СРК) 3.00
14 GPT/ALAT/ALT 3.00
15 GOT/ASAT/AST 3.00
16 GGTP 5.00
17 АФ /алкална фосфатаза/ 5.00
18 CPK-MB 7.00
19 LDH/лактат дехидрогеназа/ 3.00
20 Амилаза, серум/урина 3.00
21 Холинестераза 10.00
22 Липаза 5.00
23 Калий, серум/урина 5.00
24 Натрий, серум/урина 5.00
25 Cl, серум/урина 5.00
26 Йонизиран калций 5.00
27 Калций, серум/урина 5.00
28 Магнезий, серум/урина 5.00
29 Фосфати, серум/урина 5.00
30 Желязо 5.00
31 ТЖСК 6.00
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, МАРКЕРИ
1 TSH 14.00
2 FТ4 (Thyroxin free) 14.00
3 FТ3 (Trijodthyronin free) 14.00
4 ТАТ (Тиреоглобулинови антитела) 16.00
5 МАТ (Микрозомални антитела) 16.00
6 Anti mulerian hormon 82.00
7 Лутропин (LH) 16.00
8 Фолитропин (FSH) 16.00
9 Пролактин 16.00
10 Естрадиол 16.00
11 Прогестерон 16.00
12 Тестостерон 16.00
13 Инхибин B 82.00
14 Андростендион 22.00
15 DHEA-S 14.00
16 17-Кетостероиди 19.00
17 17-OH-Прогестерон 16.00
18 ACTH 18.00
19 Cortisol 18.00
20 Cortisol (слюнка) 16.00
21 IGF 1 /somatomedin C/ 22.00
22 Човешки растежен хормон (hGH) 16.00
23 Инсулин 16.00
24 C-peptide 31.00
25 Инсулинова резистентност (НОМА) 25.00
26 Паратхормон (РТН) 15.00
27 Остеокалцин-костен маркер 50.00
28 Beta crosslaps 18.00
29 HCG total (HCG+beta) 16.00
30 Free Beta-HCG 24.00
31 Витамин В12 16.00
32 Фолиева киселина 16.00
33 RF ревматоиден фактор 6.00
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
1 Ca 15-3 – гърда 18.00
2 Ca 19-9 – колон, ректум, панкреас 18.00
3 Ca 72-4 – стомах, панкреас 20.00
4 Ca 125 – яйчник 18.00
5 AFP /алфа фето протеин/ 16.00
6 PSA, общ 15.00
7 PSA, свободен 15.00
8 Beta 2-микроглобулин, серум 25.00
9 CEA /карциноемрионален антиген/ 18.00
10 CYFRA 21-1 – недребнокл. рак на б. Дроб 18.00
11 NSE – неврон-специфична енолаза 18.00
12 TG /тиреоглобулин/ 16.00
13 Calcitonin 24.00
ВИРУСНИ МАРКЕРИ
1 Anti-HAV (-lgM) 20.00
2 Ag HBs, screening/количествен 15.00/45.00
3 Anti HBc (-lgM) 18.00
4 Ag HBe 18.00
5 Anti HBe 18.00
6 Ag HDV 25.00
7 Anti HDV 25.00
8 Anti-HIV 1+2 20.00
ИНФЕКЦИИ, СЕРОЛОГИЯ
1 Антистрептолизин О (ASLO) 7.00
2 V.D.R.L. 5.00
3 Syphilis, количествен тест 8.00
4 Citomegalovirus: lgG/lgM 19.00
5 Herpes Virus 1/2: lgG/lgM 21.00
6 Herpes Simplex Virus (HSV) 1/2: lgG/lgM, серум 21.00
7 Mycoplasma pneumoniae: lgM 15.00
8 Rubella Virus: lgG/lgM 17.00
9 Trichinella spiralis: lgG 21.00
10 Chlamydia trachomatis: lgM/lgG 20.00
11 Chlamydia pneumoniae: lgG/lgM 25.00
12 Epstein-Barr Virus (EBV) VCA: lgG/lgM 19.00
13 Echinococcus: lgG 16.00
14 Helicobacter pylori: lgG 16.00
15 Helicobacter pylori Ag, фецес 12.00
16 Toxoplasma gondii: lgG/lgM 19.00
17 Toxoplasma gondii: Aviditate lgG 54.00
18 Инфекциозна мононуклеоза 10.00
СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ, СЕРУМ, УРИНА, ЛИКВОР
1 Алфа 1 антитрипсин – ААТ 10.00
2 Алфа 2 макроглобулин 24.00
3 Аполипопротеин А1 21.00
4 Аполипопротеин В 7.00
5 Хаптоглобин 15.00
6 C3 Комплемент 20.00
7 C4 Комплемент 20.00
8 CRP (C-реактивен протеин) 6.00
9 Церулоплазмин 14.00
10 Трансферин 9.00
11 Коеф. на насищане на трансферина 12.00
12 lgG 10.00
13 lgA 10.00
14 lgM 10.00
15 lgD 37.00
16 lgE 14.00
ВИТАМИНИ
1 Витамин А 66.00
2 Витамин В1 62.00
3 Витамин В2 66.00
4 Витамин С 50.00
ТОКСИКОЛОГИЯ, МЕТАЛИ
1 Алуминий, кръв 58.00
2 Мед, плазма/урина 58.00/19.00
3 Олово, кръв/урина 21.00
4 Цинк, плазма/урина 20.00/17.00
5 Живак, кръв/урина 29.00/43.00
ПАТОМОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА
1 Течна цитология по Babes-Papanicolaou + нативен препарат 37.00
2 Човешки папилома вирус 91.00
Имунохематология
1 Изследване на кръвна група и Rh фактор 15.00
2 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs 40.00
3 Изследване на автоеритроантитела чрез дир. Coombs 35.00
4 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест – реагенти 38.00
5 Определяне на имуноглобулиновата характериктика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs ) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест – реагенти с анти – IgG и анти – комплементарен (С) 18.00
6 Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 33.00
7 Определяне титъра на имунните анти – А и анти – В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2 -меркаптоетанол чрез аглутинационен или ензимен метод 25.00

МБАЛ „СЕРДИКА“ работи в партньорство с лаборатория „Синево“. Посочените цени са за пациенти, които не са хоспитализирани по клинична пътека / нямат направление за лабораторно изследване. За допълнителни въпроси и запитване за услуги, които не фигурират в горепосочения ценоразпис, моля обадете се на тел. 02 488 99 36 / 0882 157 336 / 0886 947 477.