Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Кабинет медицинска онкология

Кабинет медицинска онкология, Кабинети | Коментарите са изключени

Кабинет медицинска онкология

Екип:

  • Д-р Филип Ангелов Маринов – вътрешни болести
  • Д-р Красимир Димитров Койнов – медицинска онкология
  • Д-р Омуртаг Денисов Мутафов – медицинска онкология
Медицински услуги и цени
1 Първичен преглед 40.00
2 Вторичен преглед 20.00
3 Домашна визитация 50.00
4 Плеврална пункция 50.00
5 Мускулна / подкожна инжекция 10.00
6 Венозна инжекция 15.00
7 Кратка инфузия с цитостатик до 2 часа 50.00
8 Абдоминална пункция 30.00
9 Продължителна инфузия с цитостатик от 2 до 4 часа 100.00
10 Продължителна инфузия с цитостатик повече от 4 часа 150.00
11 Цена за болничен престой / 1 леглоден 55.00