Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Профил на купувача Профили на купувача. Публични покани. Предварителни обявления. Обществени поръчки. Договори

Профил на купувача | Коментарите са изключени

06.08.2015г. Документация за подаване на оферти по публична покана № РР-9044591

Профил на купувача | Коментарите са изключени

06.08.2015г. Документация за подаване на оферти по публична покана № РР-9044590

Профил на купувача | Коментарите са изключени

05.08.2015г.: Обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ ‘СЕРДИКА’ ЕООД“

Новини, Профил на купувача | Коментарите са изключени

26.05.2015г. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ ‘СЕРДИКА’ ЕООД“

Новини, Профил на купувача | Коментарите са изключени

27.11.2014г. Обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ 'СЕРДИКА' ЕООД"

Новини, Профил на купувача | Коментарите са изключени

09.09.2014г. Договор ПП-2/05.09.2014г.

Новини, Профил на купувача | Коментарите са изключени

09.09.2014г. Договор ПП-1/05.09.2014г.

Новини, Профил на купувача | Коментарите са изключени

05.09.2014г. Информация за хода на публична покана № РР-9032722

Новини, Профил на купувача | Коментарите са изключени

05.09.2014г. Информация за хода на публична покана № РР-9032721

Новини, Профил на купувача | Коментарите са изключени

14.08.2014г. Документация за подаване на оферти по публична покана № РР-9032722